Home / COVID 19

COVID 19

Drie garanties

We zorgen voor 1,5 meter afstand tussen de huishoudens

Hoe zorgen we voor 1,5 meter tussen de huishoudens

1. Alleen reserveren/registreren

2. Gefaseerde toegang waar nodig

3. Beperkt aantal gasten tegelijk

We zorgen voor voldoende en heldere informatie

Hoe zorgen we voor voldoende en heldere informatie

1. Zichtbaar, goed geïnformeerd en getraind personeel

2. Begrijpelijke informatie, instructies en bewegwijzering

3. Gasten die afspraken overtreden worden hier op aangesproken

Wij zorgen voor extra hygiënemaatregelen

Extra Hygiëne maatregelen

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig

2. Desinfecteren belangrijke contactpunten

3. Vaker schoonmaken

4. Verschillende desinfectiepunten

Customer Journey

Aankomst en parkeren

– Parkeren en route naar ingang

– Aparte roltrap

– Maximaal 3 personen in de lift

– Ontvangen van Play-in gezondheidsverklaring

– Fysieke afscherming tussen gasten en medewerkers

– De te ontvangen bandjes worden zelf omgedaan

– Informatie met geldende regels krijgt u mee

Vertrek

– Duidelijke routing

Wachtrijen

– Zichtbare 1,5 meter markering

– Gefaseerde toegang

Horeca

– Duidelijke routing

– Apart afhaalpunt voor eten

– Fysieke afscherming tussen gasten en medewerkers

– Bestelvakken

– Aangepast assortiment

– Werkstations van personeel gescheiden

– Tafelmarkering

Gasten

– Afhalen horeca door gasten aan afhaalpunt

– Gast ruimt eigen tafel op en gooit eigen afval weg

– Eigen tafel

Toiletten

– Faciliteiten afsluiten waar nodig

– Extra schoonmaak

– Geen toegang gasten tijdens schoonmaak

Gebouw

– De lucht in het gebouw wordt 14 keer per uur ververst

– Het protocol is fysiek in het pand aanwezig en is online gepubliceerd

Algemene bepalingen

Begrippen

Protocol

Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen zoals een gezin, partners, huisgenoten.

Hygiënemaatregelen

– Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn

1. 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren

handdoek. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak.

2. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten,

voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.

– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

– Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna

weg in een afsluitbare vuilbak

– Was daarna je handen

– Schud geen handen

– Houd 1,5 meter afstand van anderen

Maatregelen bij gezondheidsklachten

– Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis.

– Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (indien gewenst)

– Handschoenen

– Mondkapje

Desinfectie

– Desinfectie is een methode met speciale desinfectiemiddelen die in specifieke situaties (verontreiniging met bloed) wordt toegepast.

Schoonmaken

– Dagelijkse reiniging van het gebouw volgens het normale schoonmaakprogramma, met tijdens de corona-periode extra aandacht voor contactoppervlakken en aanraakpunten. Dit kan volgens de reguliere wijze, zowel met de traditionele methode als met de microvezelmethode.

Volgen van richtlijnen

De actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. In aanvulling worden richtlijnen van de betreffende Veiligheidsregio gehanteerd.

Gasten, medewerkers en leveranciers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich daaraan te houden.

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 gecommuniceerd

Voor de gasten

– Ga niet van huis bij Gezondheidsklachten.

– Volg altijd de Hygiënemaatregelen.

– Je bent vooraf in bezit van een geldige reservering/registratie voor de

dag waarop je komt.

– Vermijd het OV waar dat kan en kom zoveel mogelijk met eigen vervoer

– Kom alleen naar het recreatiebedrijf als gezelschap of reis alleen.

– Houd 1,5 meter afstand van gasten die niet bij het eigen gezelschap horen.

– Maximaal 4 personen per tafel

– Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers op

– Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel)

Voor leveranciers

– Op alle werkplekken gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.

Aanvulling

Maximaal aantal gasten tegelijk aanwezig

Groepsbezoek

– Vanaf 13 jaar en ouder mogen gezelschappen maximaal uit 4 personen per boeking bestaan

– Voor groepsboekingen van kinderen t/m 12 jaar geldt er geen beperking ten aanzien van de groepsgrootte. Wel hanteren we hierbij een maximum van 2 begeleiders.

Gezelschappen

– Uitgangspunt is 1,5 meter afstand tussen gezelschappen.

Entree: gastenservice

  • Maximaal 4 volwassen aan 1 tafel.

– Bij het aanmelden zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijk zichtbare strepen getrokken of vakken gemaakt die de afstand aangeven van minimaal 1,5 meter.

– Na de controle zijn er mogelijkheden voor desinfecteren met hand gel.

– De toegangscontrole kan langer duren dan normaal, maar waar mogelijk wel (zowel

fysiek als in tijd) gespreid plaatsvinden.

– Bij balies en controlepunten is een fysieke afscherming tussen gast en medewerker

Toilet

– Het aantal gebruikers per toilet wordt beperkt en de 1,5 meter afstand wordt geborgd.

– Toilet gesloten terwijl er wordt schoongemaakt.

– Het toilet wordt op reguliere wijze schoongemaakt. Contactpunten en handen was-

faciliteiten ook goed schoongemaakt.

Kids-in

In de speelstructuur

– De speeltoestellen zijn alleen toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar en toezicht

vanaf het zitgedeelte is toegestaan voor een begeleider.

– De begeleiders die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden indien

zij niet tot hetzelfde huishouden horen.

– Er wordt waar nodig toezicht gehouden door medewerkers op het houden van

afstand en er zullen aanvullende maatregelen genomen worden bij drukte.

– Er zal extra worden schoongemaakt op de reguliere wijze waarbij de frequentie

afhangt van gebruiksintensiteit en de vervuiling

Climb-in

– Alleen de klimmers mogen de klimvloer op. (Ouders/begeleiders kunnen achter de muur of vanaf de Skybar kijken en wachten)

– Alle ouders/begeleiders die kijken/wachten moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden

– Klimmers trekken zelf de harnassen aan en die worden daarna door het personeel gecontroleerd

– Voor de start van de klimsessie dienen alle klimmers hun handen te hebben gewassen

– Iedereen dient de Gezondheidsverklaring te hebben getekend voor het klimmen

– Mondkapjes liggen klaar voor het personeel indien gewenst

– Max 1 ouder/verzorger per klimmer

– Er zal extra worden schoongemaakt op de reguliere wijze waarbij de frequentie

afhangt van gebruiksintensiteit en de vervuiling

Jump-in

– Omkleden gebeurd thuis

– Alleen de Jumpers mogen de Jumpvloer op. Het is niet toegestaan dat

ouders/begeleiders de jumpvloer betreden,

– Ouders/begeleiders kunnen vanaf de zijkant of vanuit de skybar kijken. Wel

moeten ze 1,5 meter afstand houden van andere gasten.

– Iedere bezoeker dient de Gezondheidsverklaring te hebben getekend voor het

betreden van de jump vloer.

– Bij het aantrekken van sokken houd 1,5 meter

– Er zal extra worden schoongemaakt op de reguliere wijze waarbij de frequentie

afhangt van gebruiksintensiteit en de vervuiling