6 redenen hoe het bezoeken van Play-In bij kan dragen aan de ontwikkeling van uw kind

1.Het op een veilige manier exploreren en ervaren dat je altijd terug kunt vallen op je ouders/ verzorgers draagt bij aan het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie.
2.Door het aangaan van contact met andere kinderen kan het kind werken aan zijn of haar sociale en communicatieve vaardigheden.
3.Het kind kan op een veilige manier experimenteren door te kijken waar uitdagingen liggen en grenzen te verleggen. Waarbij er veel respect is voor de autonomie en zelfstandigheid van het kind.
4.Het leren omgaan met grenzen, want ook bij Play-In mag niet zomaar alles en gelden er ook regels.
5.Het leren omgaan met de diversiteit in onze samenleving.
6.Zowel de hele kleintjes als de jongeren hebben voldoende ruimte en mogelijkh
eden om hun motorische vaardigheden bij Play-In verder te ontwikkelen.
Volgens het Nederlands jeugdinstituut (Ince & Meij, 2013) staan kinderen en jongeren voor allerlei ontwikkelopgaven en hebben opvoeders opvoedingsopgaven om hun kind te ondersteunen bij de ontwikkelopgave waar hij of zij voor staat.
In de eerste levensfase van het kind staat het aan gaan van een veilige gehechtheidsrelatie en het verkennen van de omgeving centraal. In deze fase is exploreren voor het kind heel belangrijk in zijn of haar ontwikkeling. In het hechtingsproces van het kind is het belangrijk dat het ontdekken van hun omgeving in een veilige omgeving gebeurt, waarbij als het even spannend wordt, ze terug kunnen vallen op hun ouders/verzorgers.


Binnen Play-In zijn er voldoende mogelijkheden om op een veilige manier te ontdekken wat hij of zij durft, met wie hij of zij graag speelt. En als het toch nog een beetje spannend is kunnen ouders/ verzorgers betrokken worden bij het spel. Hierbij leren kinderen om op een veilige manier op onderzoek uit te gaan en geeft het voor het kind een veilig gevoel te weten dat ouders/ verzorgers voor het kind beschikbaar zijn als het bijvoorbeeld troost nodig heeft.
In de latere fases die kinderen in hun ontwikkeling doorlopen zijn de sociale en communicatieve ontwikkeling van groot belang. Bij Play-in zijn er vele mogelijkheden om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo leert het kind bijvoorbeeld om samen te spelen met andere kinderen, op zijn of haar beurt te wachten als je even niet van de glijbaan kunt of dat het netjes is om iemand te bedanken als je iets krijgt. Zeker voor kinderen die weinig contact hebben met leeftijdgenootjes of die het aangaan van contact moeilijk vinden is Play-In een hele goede en laagdrempelige leeromgeving voor. .
Daarnaast biedt Play-In ook voldoende mogelijkheden om hun taal verder te ontwikkelen. Zo hoort het kind hoe verschillende mensen om hem heen met elkaar communiceren en kan het kind leren hoe hij aan andere kinderen duidelijk kan maken wat hij wil met samenspelen.
Play-In is zich erg bewust van de verschillende ontwikkelopgaven waar een kind voor kan staan. Ze richten zich dan ook erg op het aansluiten hiervan bij het kind. Zo is er voor ieder kind wat te beleven. Voor wat oudere kinderen/ jongeren is het belangrijk dat ze leren omgaan met eigen zelfstandigheid en zijn ze druk bezig met hun identiteitsontwikkeling. Play-In biedt kinderen de ruimte om te experimenteren met waar hun grenzen en uitdagingen liggen.

Bijv. bij Climb-in: durf ik wel van deze hoge paal af te springen? Bij Jump-in: durf ik een salto te maken? Play-In heeft hierbij respect voor de autonomie van het kind. De kinderen kunnen namelijk zelf aangeven waar de grens ligt en wat ze dus wel en niet willen doen. Dit allemaal binnen een veilige omgeving. Verder leert het kind ook dat er grenzen zijn, want ook bij Play-In kan en mag niet alles en zijn er ook regels waar het kind zich aan moet houden. Daarbij komt dat jongeren leren zich op een juiste manier te verhouden in de samenleving. Play-In is daar een mooie weerspiegeling van. Met een heel divers team en diverse bezoekers is Play-In een goede omgeving om het kind meer te leren over de diversiteit in onze samenleving en hoe je daarmee om gaat.
Verder is Play-In ook een uitstekende kans om motorische vaardigheden te ontwikkeling. Dit zowel voor de hele kleintjes die kunnen oefenen een blok
of bal te pakken, ergens op te klimmen en af te glijden maar ook voor de jongeren die met hun lichaam, waarbij van alles aan het veranderen is, ze opnieuw kunnen gaan ontdekken hoe ze met die lange benen om moeten gaan en wat voor een mogelijkheden het lichaam nu voor ze biedt.

Door Laura van Lunteren, Student Ecologische Pedagogiek en Medewerker Play-in